3S-modellen: Employer branding på 1-2-3 - Whydentify Norge
1317
post-template-default,single,single-post,postid-1317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

3S-modellen: Employer branding på 1-2-3

3S-modellen har som mål å gjøre det enklere å vite hvor man skal begynne når man ønsker å jobbe med employer branding og dermed bygge en attraktiv arbeidsplass.

 

Espen Sæle (Great Place to Work) og Hans Petter Stub (Whydentify) har utviklet en ny modell for employer branding, 3S-modellen. De tre S’ene handler om å skape, spisse og spre.

Skape handler om at det er vesentlig å skape en god arbeidsplass før man kringkaster at man er en god arbeidsplass. Som Bill Bernbach en gang sa “a good campaign will make a bad product fail faster. It will make more people know it’s bad”. Det er altså viktig å ikke pynte bruden, ikke prøve å lokke kandidater til seg med løsrevne påstander. Disse vil nemlig fort bli skuffet, vil så si opp tidligere enn du ønsker, og vil neppe ha mye positivt å si om deg til andre.

Å skape en god arbeidsplass handler om å sikre gode opplevelser og bygge en arbeidsplass basert på tillit, fellesskap og stolthet. Det er også et vesentlig poeng at man hele tiden måler og utvikler, så måler og utvikler osv.

Spisse handler om å gå fra alle de elementene som gjør deg til en fremragende arbeidsplass til å rette fokus mot de absolutt viktigste driverne for å bli og søke seg til akkurat deg. Dette er egenskaper du må finne, ikke finne på. Du må finne egenskaper som i sum gjør deg unik, attraktiv, troverdig og som er holdbart over tid. Vi snakker her om en 3-4 egenskaper, da du neppe vil nå frem til målgruppen din med flere budskap enn det.

Spre handler om å nå frem til målgruppen din med budskapet gjennom de mest kostnadseffektive kanalene. Det fordrer at du kjenner til målgruppen din, vet hvor de kan nås og hva som trigger dem. Du bør gjennomføre tiltak og kampanjer i alt fra egne, betalte og fortjente kanaler, og sikre at budskapet og aktivitetene vekker en handling, enten det er å søke på en jobb eller knytte kontakt.

Dersom du ønsker en prat om 3S-modellen og hvordan du kan komme igang med employer branding, så ta kontakt med:

 

Espen Sæle: 996 01 033 eller Hans Petter Stub: 901 54 093