Vil verdiene overleve Corona? - Whydentify Norge
1900
post-template-default,single,single-post,postid-1900,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Vil verdiene overleve Corona?

Vår kollega Hans Petter har skrevet en kommentar i e24.no, der han tar opp temaet rundt verdier som kanskje ikke overlever coronakrisen. Hva er egentlig verdien av verdier som ikke tåler den minste motstand? Les den her.

Jobber du i en virksomhet av en viss størrelse er det sannsynlig at du i utgangspunktet skal jobbe i tråd med noen gitte verdier.

Eksemplene er mange: Finn.no snakker blant annet om takhøyde, en av Capgeminis syv verdier er ærlighet, Stavanger kommune sier de blant annet skal gå foran, Flytoget er opptatt av å være entusiastisk mens en av Equinors fire verdier er modig. Andre har verdier som åpenhet, raushet og integritet.

Alle virksomheter vil si at verdiene er viktige for dem, de sier noe om hvordan de skal opptre og hva de står for. De er førende for hvordan de behandler medarbeidere, hva slags type folk de ansetter, hva de gjør for samfunnet, hvilke kunder de takker ja og nei til og hva slags produkter og tjenester de utvikler og ikke.

Men hvor ekte er verdiene egentlig, i praksis? En krise kan gi et godt svar på det.

For det er kanskje særlig i krisetider man ser hvor viktige verdiene egentlig er, hvor mye man er villig til å ofre for å opprettholde dem.

Jeg jobbet tidligere i en virksomhet som styrte etter prinsippet «people, product, profit», underforstått at dersom man tar vare på folkene, så vil de lage gode produkter som igjen gir overskudd. Det prinsippet ble mer eller mindre kastet på båten da en liten krise inntraff, nemlig at overskuddet forsvant. Da var rekkefølgen ganske annerledes. Folk var viktige, men til syvende og sist var penger viktigere.

Også politikere må kaste inn «verdihåndkleet» rett som det er. I forbindelse med striden rundt NorthConnect-kabelen ble det syrlig kommentert at flere politiske partier hadde vist at miljø var viktig, men ikke like viktig som lav strømpris når det kom til stykket. Nei, prinsipper er ikke alltid like viktige som å bli gjenvalgt eller holde på makten.

Men hvor ligger verdien i verdier som ikke tåler den minste motstand?

Utfordringen for selskapet jeg jobbet for og mange andre virksomheter, er at de ikke har satt en prislapp på verdiene sine, og da vet man ikke hva den verdien egentlig er verdt. Da må verdiene fort vike når viktigere ting (les: penger) gjør seg gjeldende.

Integritet er viktig, men hvor mye integritet er du villig til å ofre dersom en litt småshady med likevel fullt ut lovlig kunde kommer med en kontrakt som vil doble bunnlinjen din? Hva om den kontrakten kan forhindre at du permitterer 10 ansatte midt under corona-krisen? Er integritet fortsatt like viktig?

Raushet er viktig, men hvor mindre raus kan du være når du opplever omsetningsfall som følge av myndighetenes restriksjoner? Alle kan være rause i gode tider, men det er vel nettopp i trange og usikre tider ansatte trenger litt ekstra raushet, det er da det er et poeng.

Virksomheter som viser at verdiene er viktige, at de faktisk er villige til å ofre noen kroner for å opprettholde dem, kan fort tjene på det.

Gjensidige gikk gjennom en runde med betydelige kostnadskutt for noen år tilbake. Et område som unngikk kutt var trening og opplæring, da faglig utvikling var et vesentlig løfte til egne medarbeidere. Målinger av ansattes engasjement og lojalitet i etterkant har vist seg at det var svært gunstig å opprettholde denne investeringen. Ja, når medarbeidere er din viktigste ressurs må du vise at du er villig til å investere i dem, selv i dårlige tider.

Et annet godt eksempel er Nikes støtte til Colin Kaepernick, tross boikott fra en rekke kunder og trusler fra selveste presidenten. Deres salgsutvikling og styrking av merkevaren viste seg på noe lengre sikt å være svært gunstig. De var villige til å stå for verdien sin, tross en mediekrise og potensiell salgskrise. Slikt verdsettes av mange, helt åpenbart.

Det disse virksomhetene har gjort, er å vise at verdiene de står for og løftene de gir blir fulgt opp i handling. Det er først da verdiene har et poeng, det er først da ansatte viser sin lojalitet og affektive organisasjonsforpliktelse. Det er da kunder støtter opp om deg. Det er da flere ønsker å jobbe for deg. Når du er villig til å ofre noe, er andre villige til å ofre noe for deg.

Jeg tror vi vil oppleve at mange verdier ikke overlever Corona-krisen. De fleste er knapt verdt kantineveggen de er skrevet på.

Det er like greit; verdiløse verdier trenger ingen.