MENY - hvordan få flere interne søkere - Whydentify Norge
2291
post-template-default,single,single-post,postid-2291,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

MENY – hvordan få flere interne søkere

Bakgrunn
MENY har et internt traineeprogram, som forbereder talenter til å bli enten ferskvareansvarlige eller butikksjefer. Det var et ønske fra MENY å få enda flere søkere til programmet og ikke minst sikre at det kom søkere fra flere butikker. Tidligere var det slik at søknader til traineeprogrammet til en viss grad gikk i arv – det vil si at kjennskapen til programmet var avhengig av at butikken og butikksjefen hadde hatt en trainee de siste årene.

Utfordring
Vi identifiserte noen nøkkelområder for å få flere søkere. For det første var det nødvendig å nå frem til de potensielle talentene gjennom andre kanaler enn bare butikksjefen. I tillegg mente vi det var viktig med en forenklet søknadsprosess, slik at ikke mange droppet ut grunnet byråkrati, plunder og heft.

Løsning
For å nå frem til de alle matarbeidere i MENY, bestemte vi oss for å både bruke internmagasinet På Menyen. Her intervjuet vi både tidligere traineer, eksisterende traineer og dessuten en potensielt kommende trainee. Poenget var å skape en identifikasjon med traineer, ikke overlate det til butikksjefen å styre hvem som har potensial for å bli med i programmet.
I tillegg etablerte vi en egen Instagram-konto der tidligere og eksisterende traineer fikk styre kontoen hver sin uke, og legge ut sine erfaringer med både programmet og den nye jobbhverdagen.
Vi etablerte en helt ny hjemmeside som ga en mer omfattende og enklere forståelse for hvem som passer til programmet, hva som kreves og hvordan man søker. Den inkluderte tre filmer med ansatte, grafikk og fakta.
Det siste vi jobbet med var å designe en søknadsprosess og kandidatreise på kandidatenes premisser. Vi flyttet byrden ved å søke fra kandidaten til HR. Eksempelvis fjernet vi krav om søknadsbrev.

Resultat
Resultatet av kampanjen var umiddelbar. Antall søkere ble nær doblet, og mangfoldet med tanke på alder, kjønn og representasjon fra ulike butikker økte.

Caset ble shortlistet i Magnet Awards 2020.