Bærum kommune; et sterkere employer brand - Whydentify Norge
2031
post-template-default,single,single-post,postid-2031,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Bærum kommune; et sterkere employer brand

Bakgrunn

Bærum kommune kjemper om gode hoder og hender med Norges største kommune og dessuten noen av de største og mest attraktive arbeidsgiverne i landet. I tillegg er de langt fra lønnsledende og ligger til dels godt under det private virksomheter tilbyr. I denne situasjonen var det nødvendig å definere en tydeligere posisjon som arbeidsgiver og gi potensielle kandidater et godt svar på hvorfor nettopp Bærum kommune er et godt valg.

Prosjektet

Nøkkelen til et sterkt employer brand er å finne en posisjon som er unik, attraktiv, troverdig og holdbar over tid. For å sikre det kreves omfattende analyser. For å vite at posisjonen var troverdig la vi til grunn en intern undersøkelse med svar fra 10 000 medarbeidere, en kulturkartlegging og kvalitative workshops med et bredt utvalg medarbeidere. Særegenheten ble ivaretatt gjennom en konkurrentanalyse i offentlig og privat sektor. Vi kartla kandidaters preferanser ved valg av arbeidsgiver gjennom blant annet Universum og Academic Work sine undersøkelser. Til slutt involverte vi både rådmannen og hans ledergruppe samt politikerne, for å sikre at posisjonen vi fant var varig.

Vi landet på et EVP som oppsummeres i begrepet Bli med og sett spor. Det spiller på den prososiale motivasjonen til kandidater, gjennom det viktige samfunnsoppdraget til en kommune. Der du i en privat virksomhet jobber i stor grad for å sikre et overskudd og nå kvartalsmål, er det et lengre perspektiv i kommunal sektor, dessuten oppdrag av samfunnsmessig betydning, enten du skal bygge en skole, sikre god pleie til eldre eller en lærerik skolehverdag for de minste.

Uttak

Posisjonen har blitt tatt ut internt gjennom alt fra innlegg på Yammer, opplæring av rekrutterende ledere og involvering gjennom Instagram-takeovers. Eksternt har posisjonen blitt implementert gjennom et helt eget bildekonsept, nye beskrivelser av Bærum kommune som arbeidsgiver, på ulike karrieresider, maler for stillingsannonser, innholdsartikler og kampanjer med bruk av filmer, bannerannonser og innlegg i sosiale medier.

Eksempler fra LinkedIn, Snapchat, banner, Webcruiter og karriereside

Resultater

Undersøkelser overfor kandidater viser en klar økning i ønsket om å søke som følge av posisjonen. På sammenlignbare stillinger ser vi en økning i konverteringer fra søknad til ansettelse og dessuten en klar økning i antall søkere. Et tydelig tegn på at Bærum kommune både skiller seg ut i mengden av annonser på markedet og dessuten klarer å nå frem med et budskap som appellerer til riktige søkere.

Dette caset vant sølv i Magnet Awards 2020.