Ved større rekrutteringer er content marketing et godt virkemiddel. 

For å få tilstrekkelig med relevante og gode søkere er det nødvendig å gi et godt svar på hvorfor man skal søke seg til nettopp deg og din aktuelle stilling. Det kan være vanskelig å få dette til innenfor rammene av en tradisjonell stillingsannonse.

Innholdsmarkedsføring – eller content marketing – gir større rom for å fortelle gode historier om arbeidsplassen og en konkret stilling. Denne type markedsføring lages som regel gjennom filmer, artikler og podcastepisoder, med tilhørende annonsering.

For Bærum kommune har vi sommeren 2023 gjennomført en content-kampanje knyttet til nye Gullhaug boliger, der det er behov for miljøterapeuter, vernepleiere og helsefagarbeidere. En artikkel og en film har gitt et godt svar på hvorfor man skal jobbe for Bærum kommune generelt, og i særdeleshet på Gullhaug.

Tema for artikkelen var at det faglige på Gullhaug er like mye i støpeskjeen som selve bygget – en sjelden mulighet.

At innholdsmarkedsføring kan gi et godt og riktig inntrykk av arbeidsplassen vitner dette sitatet fra avdelingslederen for Gullhaug om:

«Under de gjennomførte intervjuene har vi fått tilbakemelding fra flere om at de har lest artikkelen, og at artikkelen har gitt et samsvarende bilde med det sitter igjen med etter intervjuet. Det er gøy!

 

Ta en prat?

Er du nysgjerrig på hvem vi er, hva vi gjør eller hvordan vi kan hjelpe deg?
Kanskje vil du bare ta en uformell prat over en kaffe? Du er velkommen til å ta kontakt. Send oss en melding, så hører du fra oss.