Vår personvern-erklæring

I tråd med GDPR og god forvaltning av persondata har vi vår egen personvernerklæring. Den kan du laste ned her.

Last ned vår personvernerklæring her