Innlegg på Merkevaredagen til Kampanje

20. mar Innsikt

Under årets konferanse Merkevaredagen, arrangert av Kampanje, holdt vår kollega Hans Petter Stub et innlegg om differensiering innen employer branding.

Det går en diskusjon i merkevarefaget rundt det gamle postulatet «differentiate or die», underforstått at man alltid har levd etter regelen om at det er viktig å differensiere seg fra konkurrentene. Nyere forskning viser imidlertid at det er snarere «differentiate and die». Dersom du i et modent marked finner noe ingen andre snakker om, er du antageligvis alt for snever.

Spørsmålet er dog om det også gjelder for employer branding. Der skal du nå ut til et svært begrenset marked, gitt at du har færre stillinger å selge enn du har produkter og tjenester. Med eksempler som McDonald’s som er komfortabel med at 70 % av målgruppen ikke vil jobbe hos dem, Circle K som starter alle stillingsannonser med «dette er ikke jobben for alle» og Forsvaret som sier «Vi er ikke for alle, men for noen er vi alt», er det kanskje rom for en viss differensiering innen employer branding – både i innhold og form.

Om employer branding og differensiering. Er det mulig, og er det lurt?