God internrekruttering handler om budskap, kanaler og kandidatvennlighet

For MENY sitt traineeprogram bisto vi med rekrutteringen for å sikre at tilstrekkelig mange talenter i kjeden ville søke. Vi begynte å i

ntervjue både talenter og butikksjefer, og kom frem til noen av de viktigste driverne for å bli trainee samt noen av hindrene fra å søke.

Basert på denne innsikten utviklet vi et treffende budskap som viste frem bredden av ulike talenter i MENY som valgte å bli trainee og hva de fikk ut av programmet. Det ble kommunisert i internbladet På Menyen, gjennom en egen Instagram-konto med nåværende traineer samt en ny intern landingsside med tre egenproduserte filmer.

Kandidatopplevelsen

Et godt budskap er nå én ting, gode kanaler en annen. Vi visste samtidig at det var mange som syntes prosessen med å søke var for t

ungvindt. Vi valgte derfor å gjøre søknadsprosessen langt enklere og mobiltilpasset, og kuttet blant annet ut søknadsbrevet – til da nærmest uhørt i bransjen.

Resultatene taler for seg, med en nær dobling i antall søkere og langt større mangfold av kandidater enn tidligere år.

Film med en tidligere trainee som deretter gikk gradene i MENY

Ta en prat?

Er du nysgjerrig på hvem vi er, hva vi gjør eller hvordan vi kan hjelpe deg?
Kanskje vil du bare ta en uformell prat over en kaffe? Du er velkommen til å ta kontakt. Send oss en melding, så hører du fra oss.