Nettverkstreff hos Universum og Whydentify

Vinteren 2024 inviterer Universum og Whydentify til nok en runde med uformelle nettverkstreff der formålet er å diskutere employer branding og tilstøtende tema.

Vi har tre samlinger denne vinteren med følgende tidspunkt og tema, som varer fra 08:30 – 10:00 (frokost 08:30 – 09:00):

 

Tirsdag 13. februar: Servering (av alkohol) overfor studenter; nok nå? 

Vi tar opp ballen etter diskusjonen sist for å se om det er et kollektivt ønske om å tråkke på bremsen overfor studentene og studentforeningene knyttet til servering av alkohol på bedpres og karrieredager. Hvordan skal det i så fall gjøres? Vi går gjennom en undersøkelse om temaet. 

 

Tirsdag 12. mars: Kunstig intelligens i HR og employer branding

Vi går gjennom et knippe ulike verktøy innen kunstig intelligens og diskuterer felles erfaringer. Det vil være verktøy som bistår med både tekst og bilder. 

 

Tirsdag 16. april: Budsjetter og årsverk viet til employer branding, samt samarbeid mellom HR og marked/kommunikasjon

Vi diskuterer tall fra en undersøkelse rundt budsjetter og årsverk samt samarbeidet rundt employer branding mellom HR og marked/kommunikasjon. Er det endringer fra 2023 til i år? Hva gjør de som får til et godt samarbeid?

 

Meld deg på under, og si i fra hvilke treff du ønsker å delta på.

Påmelding nettverkstreff

Påmelding nettverkstreff