Nettverkstreff hos Universum og Whydentify

Vinteren 2024 inviterer Universum og Whydentify til nok en runde med uformelle nettverkstreff der formålet er å diskutere employer branding og tilstøtende tema.

Vi har tre samlinger denne vinteren med følgende tidspunkt og tema, som varer fra 08:30 – 10:00 (frokost 08:30 – 09:00):

 

Tirsdag 13. februar: Servering (av alkohol) overfor studenter; nok nå? 

Vi tar opp ballen etter diskusjonen sist for å se om det er et kollektivt ønske om å tråkke på bremsen overfor studentene og studentforeningene knyttet til servering av alkohol på bedpres og karrieredager. Hvordan skal det i så fall gjøres? Vi går gjennom en undersøkelse om temaet. Holdes hos BCG. 

 

Tirsdag 12. mars: Kunstig intelligens i HR og employer branding

Vi går gjennom et knippe ulike verktøy innen kunstig intelligens og diskuterer felles erfaringer. Det vil være verktøy som bistår med både tekst og bilder. Holdes hos Skanska. 

 

Tirsdag 16. april: Budsjetter og årsverk viet til employer branding, samt samarbeid mellom HR og marked/kommunikasjon

Vi diskuterer tall fra en undersøkelse rundt budsjetter og årsverk samt samarbeidet rundt employer branding mellom HR og marked/kommunikasjon. Er det endringer fra 2023 til i år? Hva gjør de som får til et godt samarbeid? Holdes hos Gjensidige.

 

Meld deg på under, og si i fra hvilke treff du ønsker å delta på.

Påmelding nettverkstreff

Påmelding nettverkstreff